I get my inspiration from old cities with old buildings where walls have peeled off, I am intrigued by the story behind all those layers of paint! Follow me also on Instagram by_jolandawassenaar

Mijn inspiratie haal ik uit oude steden met oude panden waar muren afgebladderd zijn, hierbij intrigeert mij wat het verhaal is achter al die lagen verf! Volg me ook op Instagram; by_jolandawassenaar